Blog

The Process of Making Pictures

The Process of Making Pictures

The Process of Making Pictures (Sáng tạo trong nhiếp ảnh) là vấn đề quyết định phong cách của người photographer. Sự sáng tạo này là sự kết hợp giữa kỹ thuật chụp, ý tưởng, và đặc biệt là kinh nghiệm. Khi gặp (có) ý tưởng, tôi luôn theo tiến trình tuần tự thực hiện ảnh như …

The Process of Making Pictures Xem thêm

Scroll to Top