Tips & Tricks

chủ ý chụp dư sáng

Chủ Ý Chụp Dư Sáng

Đây là một kỹ thuật chụp bạn có thể trải nghiệm dễ dàng: Chụp dư sáng (High Key). Kỹ thuật này áp dụng khi bạn muốn tấm chân dung nhìn thật sáng, các chi tiết trên da mặt (texture) mất hết (thật ra là bị dư sáng) và cho người xem cảm giác buổi sáng

Chủ Ý Chụp Dư Sáng Xem thêm

The Process of Making Pictures

The Process of Making Pictures

The Process of Making Pictures (Sáng tạo trong nhiếp ảnh) là vấn đề quyết định phong cách của người photographer. Sự sáng tạo này là sự kết hợp giữa kỹ thuật chụp, ý tưởng, và đặc biệt là kinh nghiệm. Khi gặp (có) ý tưởng, tôi luôn theo tiến trình tuần tự thực hiện ảnh như

The Process of Making Pictures Xem thêm

Scroll to Top