Điều khoản, Chính sách tại Hafoto Training

I. Đối với hình ảnh và bài viết tại hafoto.net

1. Hình ảnh và bài viết tại trang www.hafoto.net thuộc quyền sở hữu của Hafoto Training, nghiêm cấm việc sao chép, sử dụng mà không có sự đồng ý của Hafoto Training.

2. Khi trích dẫn bài viết, hình ảnh vui lòng ghi rõ nguồn từ Hafoto Training và trỏ link liên kết về địa chỉ website www.hafoto.net.

3. Đối với việc bình luận trên các bài viết của Hafoto Training, yêu cầu:

a. Đối xử và tôn trọng mọi người dựa trên tinh thần bình đẳng.

b. Vấn đề cá nhân giữa các thành viên mà không nằm trong hoạt động của Hafoto Training thuộc về vấn đề xã hội; Hafoto Training sẽ không chịu trách nhiệm.

c. Sử dụng ngôn từ lịch sự, chừng mực khi tham gia thảo luận, tranh luận; không dùng ngôn ngữ thô tục trong quan hệ đối xử với thành viên khác. Hafoto Training có thể xoá những bình luận vi phạm mà không cần báo trước.

 

II. Đối với khoá học tại Hafoto Training

1. Hình ảnh và bài giảng tại các khoá học thuộc quyền sở hữu của Hafoto Training, nghiêm cấm việc sao chép, sử dụng mà không có sự đồng ý của của Hafoto Training.

2. Học viên không được sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình tại buổi học của Hafoto Training; Hafoto Training có quyền đơn phương kết thúc việc giảng dạy đối với học viên vi phạm.

3. Quan hệ đối xử trong lớp học trên tinh thần bình đẵng, tôn trọng nhau; sử dụng ngôn từ lịch sự, chừng mực thi tham gia học tập.

4. Học viên đóng học phí đầy đủ và đúng hạn trước khi tham gia khoá học.

5. Học viên bảo quản tài sản chung khi tham gia học tập tại Hafoto Training một cách có trách nhiệm.

6. Học viên đến lớp học đúng giờ, giữ trật tự trong lúc diễn ra lớp học; học viên để điện thoại ở chế độ im lặng và ra ngoài khi sử dụng điện thoại để tránh ảnh hưởng đến lớp học.

7. Học viên không được hoàn tiền sau khi đăng ký mà không có lý do chính đáng. Học viên xem xét kỹ khoá học trước khi đăng ký.

8. Vì một lý do đột xuất, học viên không thể học cả chuyên đề hoặc một vài buổi của chuyên đề nào đó thì sẽ sắp xếp học bù vào khoá sau.

9. Khi phát sinh vấn đề khác liên quan đến lớp học, quyết định của Hafoto Training là quyết định cuối cùng dựa trên tiêu chí và tinh thần giảng dạy của Hafoto Training.

III. Đối với HAFOTO GROUP

1. Đối xử và tôn trọng thành viên trong nhóm dựa trên tinh thần bình đẳng.

2. Tham gia nghiêm túc không gây mất trật tự.

3. Vấn đề cá nhân giữa các thành viên mà không nằm trong hoạt động của nhóm thuộc về vấn đề xã hội, BQT sẽ không chịu trách nhiệm.

4. Không dùng ngôn ngữ thô tục trong quan hệ đối xử với thành viên khác.

5. Không gây chia rẽ và mất đoàn kết nội bộ nhóm.

6. Không dẫn người thân hoặc bạn bè (không thuộc nhóm) đến các buổi offline.

7. Không lấy thông tin cá nhân của người mẫu nếu không có sự đồng ý của BQT.

8. Quan hệ giữa thành viên với người mẫu dựa trên tinh thần chuyên nghiệp.

9. Tham gia các hoạt động đúng giờ. Nếu đăng ký mà không tham gia được phải thông báo với BQT.

10. Đóng phí hoạt động đúng hạn và bảo quản tài sản chung của nhóm một cách có trách nhiệm.

Scroll to Top