Blog

Y Nghia Cua Histogram

Ý Nghĩa của Histogram

Việc đầu tiên trước khi hậu kỳ hình ảnh, bạn cần phải xem xét dữ liệu ánh sáng của hình mình chụp qua Histogram. Bạn có thể tìm thấy Histogram (1) trong Photoshop (Window -> Histogram), (2) ở góc phải bên trên của Adobe Camera Raw, và (3) ở góc phải bên trên của Develop …

Ý Nghĩa của Histogram Xem thêm

Chủ Ý Chụp Dư Sáng

Chủ Ý Chụp Dư Sáng

Đây là một kỹ thuật chụp bạn có thể trải nghiệm dễ dàng: Chụp dư sáng (High Key). Kỹ thuật này áp dụng khi bạn muốn tấm chân dung nhìn thật sáng, các chi tiết trên da mặt (texture) mất hết (thật ra là bị dư sáng) và cho người xem cảm giác buổi sáng …

Chủ Ý Chụp Dư Sáng Xem thêm

Scroll to Top