Hiệu Ứng Blown Out

Hiệu Ứng “Blown-Out”

Hiệu ứng “Blown-Out” là hiệu ứng ánh sáng ở hậu cảnh cực mạnh nhìn như bị “cháy sáng” (cháy sáng cố ý, yeah right).  Đây là hiệu ứng khá phổ thông trong nhiếp ảnh chân dung. Tôi cảm thấy buồn cười vì khi chúng ta mới học nhiếp ảnh, chúng ta tìm mọi cách để […]

Hiệu Ứng “Blown-Out” Xem thêm