chat luong ang sang trong nhiep anh

Chất Lượng Ánh Sáng và Kích Thước Sensor

Gần đây, trong công nghệ chế tạo máy ảnh, Sensor được thiết kế tinh tế hơn về mặt chất lượng thông tin ảnh và khả năng tiếp nhận ánh sáng. Sự khác biệt về chất lượng giữa các loại máy ảnh thể hiện rõ khi được chụp trong điều kiện ánh sáng âm (low light). […]

Chất Lượng Ánh Sáng và Kích Thước Sensor Xem thêm