y nghia cua histogram

Ý Nghĩa của Histogram

Việc đầu tiên trước khi hậu kỳ hình ảnh, bạn cần phải xem xét dữ liệu ánh sáng của hình mình chụp qua Histogram. Bạn có thể tìm thấy Histogram (1) trong Photoshop (Window -> Histogram), (2) ở góc phải bên trên của Adobe Camera Raw, và (3) ở góc phải bên trên của Develop […]

Ý Nghĩa của Histogram Xem thêm