nguyen tac bo cuc Hafoto training 10

Bố cục chụp ảnh chân dung

Bố cục chụp ảnh chân dung rất quan trọng, giúp chúng ta thể hiện được ý đồ của mình trong buổi photoshoot, đặc biệt là thể hiện cá tính chủ thể. Sau khi quan sát ánh sáng rồi, step kế tiếp là sắp đặt chủ đề ở đâu trên khung hình (subject placement). Đây là […]

Bố cục chụp ảnh chân dung Xem thêm