CÁC LỚP ĐANG CHIÊU SINH
 

 

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI KHÓA 64

Học viên được giảm 200.000 khi đăng ký cùng lúc 2 lớp liên quan nhau:
• Studio Lighting (P3a) + Flash & Ambient Light (P3b)
• Basic Color Correction with Photoshop (A1a) + Photographic Effect & Color Toning (A1b)

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ

 

STUDIO LIGHTING (P3a)
Thứ Ba (19:30 – 21:00) & Thứ Bảy (16:00 – 17:30) | 4 buổi | 1.200.000 | Khai giảng Thứ Ba 5/9/2017

 1. Võ Văn Thái – 1658 – P3a.P2.P3b – [P2]
 2. Võ Thái Quốc Trung – 1664 – P3a.P2 – [CK]
 3. Huỳnh Cử Nhân – 1669 – P3a – [CK]
 4. Tôn Thất Minh Hiếu – 1672 – P3a.P1.P2.A1a.P3b.P7.A1b – [CK]
 5. Lê Vĩnh Phúc – 1635 – P3a – [CK]
 6. Nguyễn Thị Thu Hoài – 1640 – P3a.P3b.P7 – [CK]
 7. Bùi Minh Quốc – 1645 – P3a.A1a.P3b.A1b – [CK]
 8. Trương Quốc Khánh – 1622 – P3a.P3b – [CK]
 9. Nguyễn Văn Hiệp – 1621 – P3a.A1a.P3b.A1b – [TA]
 10. Lý Hoàn Vũ – 1667 – P3a.A1a.A1b – [TA500.CK1400] (+500)
 11. Lê Sơn Trường – 1445 – P3a – [TA]
 12. Hồ Quốc Bảo – 1497 – P3a – [CK] (K60 -> K64)

NHIẾP ẢNH CƠ BẢN (P1)
Thứ Tư (19:30 – 21:00) & Chủ Nhật (10:00 – 11:30) | 4 buổi | 700.000 | Khai giảng Thứ Tư 6/9/2017

 1. Đới Sỹ Đạt – 1660 – P1.P2.A1a – [CK]
 2. PHGH – 1661 – P1 – [CK]
 3. ĐTHO – 1662 – P1 – [CK]
 4. Lê Quốc Khánh – 1663 – P1 – [CK]
 5. Nguyễn Thị Hảo – 1666 – P1.P2 – [CK]
 6. Lưu Đông Hải – 1668 – P1 – [CK]
 7. Nguyễn Quyết Thắng – 1670 – P1.A1a.A1b – [CK]
 8. Tôn Thất Minh Hiếu – 1672 – P3a.P1.P2.A1a.P3b.P7.A1b – [CK]
 9. Lê Vũ Hùng – 1673 – P1 – [VP]
 10. Lê Bá Hồng Phong – 1674 – P1 – [CK]
 11. Cao Thái Nhật Lynh – 1675 – P1 – [CK]
 12. LĐP – 1679 – P1.P2 – [P1TA.P2CK]
 13. Phan Thanh Hải – 1681 – P1 – [CK]

NHIẾP ẢNH CHÂN DUNG (P2)
Thứ Năm (19:30 – 21:00) & Chủ Nhật (16:00 – 17:30) | 9 buổi | 2.000.000 | Khai giảng Thứ Năm 7/9/2017

 1. Bùi Thị Hài – 1644 – P2.P3b – [CK]
 2. Võ Văn Thái – 1658 – P3a.P2.P3b – [CK]
 3. CTN – 1659 – P2 – [CK]
 4. Đới Sỹ Đạt – 1660 – P1.P2.A1a – [CK]
 5. Võ Thái Quốc Trung – 1664 – P3a.P2 – [CK]
 6. Lê Bảo Châu – 1665 – P2 – [CK]
 7. Nguyễn Thị Hảo – 1666 – P1.P2 – [CK]
 8. Nguyễn Văn Tân – 1671 – P2 – [CK]
 9. Tôn Thất Minh Hiếu – 1672 – P3a.P1.P2.A1a.P3b.P7.A1b – [CK]
 10. Kiều Chí Dũng – 1676 – P2 – [CK]
 11. Trần Vĩnh Dương – 1677 – P2 – [VP]
 12. Nguyễn Quang Khôi – 1678 – P2 – [CK]
 13. Huỳnh Huy Thanh – 1346 – P2 – [TA]
 14. LĐP – 1679 – P1.P2 – [P1TA.P2CK]

BASIC COLOR CORRECTION WITH PHOTOSHOP (A1a)
Thứ Hai (19:30 – 21:00) & Thứ Sáu (19:30 – 21:00) | 4 buổi | 700.000 | Khai giảng Thứ Sáu 8/9/2017

 1. Đới Sỹ Đạt – 1660 – P1.P2.A1a – [CK]
 2. Lý Hoàn Vũ – 1667 – P3a.A1a.A1b – [TA500.CK1400] (+500)
 3. Nguyễn Quyết Thắng – 1670 – P1.A1a.A1b – [CK]
 4. Tôn Thất Minh Hiếu – 1672 – P3a.P1.P2.A1a.P3b.P7.A1b – [CK]
 5. Bùi Minh Quốc – 1645 – P3a.A1a.P3b.A1b – [CK]
 6. Nguyễn Văn Hiệp – 1621 – P3a.A1a.P3b.A1b – [TA]
 7. JP – 1614 – A1a.A1b – [CK]
 8. Dương Đức Toàn – 1682 – A1a.A1b – [CK]
 9. LVT – 1636 – A1a – [TA]
 10. Nguyễn Đạt Thịnh – 1631 – A1a – [TA] (+400)
 11. Trần Thị Thúy – 1683 – A1a – [TA]

FLASH & AMBIENT LIGHT (P3b)
Thứ Ba (19:30 – 21:00) & Thứ Bảy (16:00 – 17:30) | 5 buổi | 1.200.000 | Khai giảng Thứ Ba 19/9/2017

 1. Bùi Thị Hài – 1644 – P2.P3b – [CK]
 2. Võ Văn Thái – 1658 – P3a.P2.P3b – [CK]
 3. Tôn Thất Minh Hiếu – 1672 – P3a.P1.P2.A1a.P3b.P7.A1b – [CK]
 4. Nguyễn Thị Thu Hoài – 1640 – P3a.P3b.P7 – [CK]
 5. Bùi Minh Quốc – 1645 – P3a.A1a.P3b.A1b – [CK]
 6. Trương Quốc Khánh – 1622 – P3a.P3b – [CK]
 7. Nguyễn Văn Hiệp – 1621 – P3a.A1a.P3b.A1b – [TA]

PRODUCT PHOTOGRAPHY (P7)
Thứ Tư (19:30 – 21:00) & Chủ Nhật (10:00 – 11:30) | 4 buổi | 1.200.000 | Khai giảng Thứ Tư 20/9/2017

 1. Tôn Thất Minh Hiếu – 1672 – P3a.P1.P2.A1a.P3b.P7.A1b – [CK]
 2. Nguyễn Thị Thu Hoài – 1640 – P3a.P3b.P7 – [CK]
 3. Lê Đức Bảo Ân – 1390 – P7 – [CK700] (K55.A4 -> K64.P7)

PHOTOGRAPHIC EFFECT & COLOR TONING (A1b)
Thứ Hai (19:30 – 21:00) & Thứ Sáu (19:30 – 21:00) | 4 buổi | 700.000 | Khai giảng Thứ Sáu 22/9/2017

 1. Lý Hoàn Vũ – 1667 – P3a.A1a.A1b – [TA500.CK1400] (+500)
 2. Nguyễn Quyết Thắng – 1670 – P1.A1a.A1b – [CK]
 3. Tôn Thất Minh Hiếu – 1672 – P3a.P1.P2.A1a.P3b.P7.A1b – [CK]
 4. Bùi Minh Quốc – 1645 – P3a.A1a.P3b.A1b – [CK]
 5. Nguyễn Văn Hiệp – 1621 – P3a.A1a.P3b.A1b – [TA]
 6. JP – 1614 – A1a.A1b – [CK]
 7. Dương Đức Toàn – 1682 – A1a.A1b – [CK]
 8. Nguyễn Đạt Thịnh – 1631 – A1a.A1b (A1b -50%)

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN 2017

 • KHÓA 65 (10/10/2017) (Nhiếp Ảnh Cơ Bản/Chân Dung – Wedding/Album Design – Portrait/Beauty Retouching – Boudoir)
 • KHÓA 66 (21/11/2017) (Nhiếp Ảnh Cơ Bản/Chân Dung – Studio/Flash – Color Correction/Color Toning – Street Life)

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ TỔ CHỨC

Hafoto Training
Hafoto Workshop
Hafoto Group
Other

 

2017
2016
2015

 


© Copyright Hafoto Studio - Designed by Hafoto Studio