VNPhoto Mentor Series 2017: Hafoto Workshop – From LIGHT, SHOOT to PRINT

Giới Thiệu: Đây là buổi workshop nhằm hướng dẫn các bạn toàn bộ chu trình workflow từ set ánh sáng đến bấm máy, và chuẩn bị file để in (print). Workshop sẽ nhấn mạnh sử dụng ánh sáng cơ bản và bố cục hiệu quả khi chụp chân dung headshot. Chương trình còn hướng dẫn các bạn chuẩn bị Color Profile, độ phân giải (resolution), kích thước ảnh và căn bản sharpen trước khi gửi file đi in.

Read More»

VNPhoto Mentor Series 2016: Hafoto Workshop – THE BUSINESS SIDE OF PHOTOGRAPHY

Giới Thiệu: Workshop lần này sẽ hướng dẫn các bạn từng bước chuyển hướng từ nhiếp ảnh giải trí (hobby) sang nhiếp ảnh thương mại. Chương trình sẽ bao gồm những vấn đề về hợp tác nhân sự, xây dựng và phát triển thương hiệu, và đầu tư vào thiết bị công nghệ.

Read More»

VNPhoto Mentor Series 2016: Hafoto Workshop tại triển lãm VIPI Expo, SECC quận 7

Giới Thiệu: Đây là buổi Workshop nhằm hướng dẫn các bạn những kỹ thuật cơ bản khi chụp chân dung. Nội dung bao gồm bố cục ảnh, tạo dáng, và cách sử dụng ánh sáng. Chương trình nhấn mạnh yếu tố đơn giản và sáng tạo trong setup khi thực hiện một shot chân dung đẹp.

Read More»

VNPHOTO MENTOR SERIES 2015: Small Flash Lighting for Boudoir and Edgy Photography – Hafoto Workshop

Giới Thiệu: Đây là Workshop sử dụng nguồn sáng từ Speedlight như nguồn sáng phối hợp để tạo những hiệu ứng ánh sáng đơn giản, dễ dàng, và hiệu quả. Các tình huống ứng dụng được minh họa trong điều kiện phối hợp với ánh sáng mặt trời, điều kiện ambient light trầm ấm thân mật, và điều kiện ánh sáng âm phức tạp. Học viên sẽ học cách làm chủ nguồn sáng từ Flash khi chụp tự động (E-TTL) và chụp Manual, sử dụng Gel và White Balance để làm chủ màu sắc của ánh sáng, sử dụng Flash trên máy và Flash rời với Trigger.

Read More»

The Business Side of Photography – Hafoto Workshop

Giới Thiệu: Workshop lần này sẽ hướng dẫn các bạn từng bước chuyển hướng từ nhiếp ảnh giải trí (hobby) sang nhiếp ảnh thương mại. Chương trình sẽ bao gồm những vấn đề về hợp tác nhân sự, xây dựng và phát triển thương hiệu, và đầu tư vào thiết bị công nghệ.

Read More»

VNPHOTO MENTOR SERIES 2015: Small Flash for Creative Portraiture – Hafoto Workshop

Giới Thiệu: Đây là chương trình Workshop đặc biệt nhằm hướng dẫn các học viên sử dụng Speedlight trong các tình huống ánh sáng đa dạng khác nhau. Nội dung sẽ bao gồm sử dụng Flash cơ bản từ E-TTL tới Manual, từ Flash trên máy (On-Camera) tới hệ thống kích hoạt Trigger (Off-Camera), từ sử dụng Flash trong điều kiện ánh sáng âm (Low-Light) tới điều kiện ánh sáng gắt ngoài trời (Harsh Light on Location), và đặc biệt kỹ thuật dùng Speedlight khi chụp trong Studio.

Read More»

VNPHOTO MENTOR SERIES 2014: From Snapshot to Photograph #2 – Hafoto Workshop

Giới Thiệu: Đây là series workshop 5 buổi về nhiếp ảnh chân dung và đời thường. Chương trình mở rộng cho mọi đối tượng muốn tiếp cận các thể loại nhiếp ảnh chuyên đề trong thời lượng ngắn nhất. Mỗi workshop sẽ bao gồm phần lý thuyết dựa trên trải nghiệm thực tế của Hafoto và phần minh họa chụp trực quan tại chỗ. Các học viên sẽ có dịp thực hành dựa trên kiến thức thu thập được. Nội dung sẽ bao gồm 5 chủ đề chính: Bán Chân Dung (How to Create Lively Headshot), Sử dụng Ánh Sáng Cửa Sổ (All You Need is the Light from Window), Kỹ Thuật Chụp Flash với Ambient Light (Creative Lighting with Flash), Nhiếp Ảnh Du Lịch và Đời Thường (From Snapshot to Photograph)

Read More»

VNPHOTO MENTOR SERIES 2014: From Snapshot to Photograph #1 – Hafoto Workshop

Giới Thiệu: Đây là series workshop 5 buổi về nhiếp ảnh chân dung và đời thường. Chương trình mở rộng cho mọi đối tượng muốn tiếp cận các thể loại nhiếp ảnh chuyên đề trong thời lượng ngắn nhất. Mỗi workshop sẽ bao gồm phần lý thuyết dựa trên trải nghiệm thực tế của Hafoto và phần minh họa chụp trực quan tại chỗ. Các học viên sẽ có dịp thực hành dựa trên kiến thức thu thập được. Nội dung sẽ bao gồm 5 chủ đề chính: Bán Chân Dung (How to Create Lively Headshot), Sử dụng Ánh Sáng Cửa Sổ (All You Need is the Light from Window), Kỹ Thuật Chụp Flash với Ambient Light (Creative Lighting with Flash), Nhiếp Ảnh Du Lịch và Đời Thường (From Snapshot to Photograph)

Read More»

VNPHOTO MENTOR SERIES 2014: Creative Lighting with Flash – Hafoto Workshop

Giới Thiệu: Đây là series workshop 5 buổi về nhiếp ảnh chân dung và đời thường. Chương trình mở rộng cho mọi đối tượng muốn tiếp cận các thể loại nhiếp ảnh chuyên đề trong thời lượng ngắn nhất. Mỗi workshop sẽ bao gồm phần lý thuyết dựa trên trải nghiệm thực tế của Hafoto và phần minh họa chụp trực quan tại chỗ. Các học viên sẽ có dịp thực hành dựa trên kiến thức thu thập được. Nội dung sẽ bao gồm 5 chủ đề chính: Bán Chân Dung (How to Create Lively Headshot), Sử dụng Ánh Sáng Cửa Sổ (All You Need is the Light from Window), Kỹ Thuật Chụp Flash với Ambient Light (Creative Lighting with Flash), Nhiếp Ảnh Du Lịch và Đời Thường (From Snapshot to Photograph)

Read More»

VNPHOTO MENTOR SERIES 2014: All You Need Is The Light From Window – Hafoto Workshop

Giới Thiệu: Đây là series workshop 5 buổi về nhiếp ảnh chân dung và đời thường. Chương trình mở rộng cho mọi đối tượng muốn tiếp cận các thể loại nhiếp ảnh chuyên đề trong thời lượng ngắn nhất. Mỗi workshop sẽ bao gồm phần lý thuyết dựa trên trải nghiệm thực tế của Hafoto và phần minh họa chụp trực quan tại chỗ. Các học viên sẽ có dịp thực hành dựa trên kiến thức thu thập được. Nội dung sẽ bao gồm 5 chủ đề chính: Bán Chân Dung (How to Create Lively Headshot), Sử dụng Ánh Sáng Cửa Sổ (All You Need is the Light from Window), Kỹ Thuật Chụp Flash với Ambient Light (Creative Lighting with Flash), Nhiếp Ảnh Du Lịch và Đời Thường (From Snapshot to Photograph)

Read More»

Page 1 of 3123
© Copyright Hafoto Studio - Designed by Hafoto Studio